Biểu mẫu Thi đua Khen thưởng

1. Biểu mẫu các Đơn vị thực hiện

---- Mẫu Báo cáo tổng kết năm học.

---- Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân.

---- Mẫu Báo cáo thành tích tập thể.

-- - Mẫu Bảng chấm điểm thi đua cá nhân.

- -- Mẫu Bảng chấm điểm thi đua tập thể.

-- - Mẫu Biên bản họp thi đua.

---- Mẫu Biên bản kiểm phiếu thi đua.

---- Mẫu Phiếu bầu thi đua.

-- - Mẫu Phiếu chấm sáng kiến kinh nghiệm.

-- - Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng.

---- Mẫu Danh sách đề nghị khen thưởng các cấp.

---- Mẫu Danh sách CB, CC, VC đề nghị xét tặng Danh hiệu CSTĐ.

---- Mẫu Bảng tổng hợp chấm điểm & Đề nghị xét Danh hiệu LĐTT.

---- Mẫu Bảng tổng hợp chấm điểm & Đề nghị xét Danh hiệu Tập thể.

---- Mẫu DS CB, CC, VC (HĐ khoán) đề nghị công nhận A, B, C.

---- Mẫu Danh sách CB, CC, VC không đạt (hoặc không xét) LĐTT.

---- Mẫu Thống kê Tình hình đội ngũ CB, CCVC (dành cho các Đơn vị)

---- Mẫu Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (dành cho cá nhân các Đơn vị - Khối hành chính)

2. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp của các Đơn vị chức năng

---- Mẫu Thống kê Tình hình đội ngũ CB, CCVC (P.TCCB).

---- Mẫu Báo cáo Tình hình Tuyển sinh và Qui mô đào tạo (P.ĐTSĐH

---- Mẫu Báo cáo Tình hình Tuyển sinh và Qui mô đào tạo (P.Đào tạo)

---- Mẫu Báo cáo Tình hình Tuyển sinh và Qui mô đào tạo(P.GDTX).

---- Mẫu Kết quả rèn luyện của SV hệ chính quy (P.CTSV).

---- Mẫu Tình hình phát triển cơ sở vật chất (Ban HTCS).

---- Mẫu Thống kê Tình hình đội ngũ CB, CCVC (Trường THTHSG).

3. Biểu mẫu Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức

---- Biên bản họp Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức.

---- Danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức.

---- Danh sách Tập thể, Cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua năm học.

---- Danh sách đăng ký Danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sơ (NCKH/SKKN).

4. Biểu mẫu Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

---- Bản tóm tắt thành tích cá nhân.

---- Công văn về việc đề nghị xét tặng KNC "Vì sự nghiệp giáo dục.

---- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

5. Biểu mẫu Gương điển hình tiên tiến

--- Tóm tắt thành tích cá nhân "Gương điển hình tiên tiến.

--- Tóm tắt thành tích tập thể "Gương điển hình tiên tiến.

Đăng Nhập

Tìm Kiếm Văn Bản

Bình Chọn

Website được xây dựng bởi Văn phòng Trường Đại học Sài Gòn

 

 

Ảnh Hoạt Động

Liên kết Website

Khách Trực Tuyến

Hiện có 85 khách trực tuyến

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm Nay 86
Hôm Qua 156
Tuần Này 635
Tháng Này 2650

Xem Lịch