THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Các đơn vị tải biểu mẫu tại đây. ...

Thông báo về việc quy định đồng phục, trang phục

Các đơn vị tải danh sách và tiêu chuẩn kỹ thuật may đồng phục tại đây. ...

Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Phương hướng năm học 2018-2019

Các đơn vị vui lòng góp ý bằng văn bản và gửi về Văn phòng trường Đại học Sài Gòn theo địa chỉ email : p_hcth@sgu.edu.vn   Tải Dự thảo tại đây.   ...

Đăng ký thi đua năm học 2018-2019

    Tải FILE Hạn chót nộp về Văn phòng ngày 28/6/2018 ...

Hướng dẫn tổng kết và đánh giá các mặt hoạt động của Đơn vị năm học 2017-2018

    1.  Biểu mẫu báo cáo tổng hợp các Đơn vị thực hiện         Tải xuống tất cả     2. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp dành cho các Đơn vị Chức năng   ♦ Dành cho Phòng Tổ chức Cán bộ. ♦ Dành cho Phòng Đào tạo. ♦ Dành cho Phòng Giáo dục thường xuyên. ♦ Dành cho Phòng Đào ...

Dự thảo Quy định về công tác thi đua khen thưởng trường ĐHSG

Các đơn vị xem và góp ý Dự thảo chi tiết tại đây và gửi văn bản góp ý về Văn phòng trường Đại học Sài Gòn (Hạn chót Thứ Năm ngày 29/3/2018). ...

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2018

Công văn đề nghị xét tặng KNC 2018 Bảng tóm tắt thành tích cá nhân 2018 Danh sách đề nghị xét tặng KNC 2018 ...