Chức năng chính

32679702 1793120667415868 8419633954688073728 o

Văn phòng có các chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của trường Đại học Sài Gòn và thực hiện các mặt công tác hành chính nghiệp vụ như: Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hành chính văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước, giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo công tác Thi đua Khen thưởng. Tổ chức các hoạt động lễ tân, khánh tiết của nhà trường.