Liên hệ

1. Văn Phòng Trường Đại học Sài Gòn

--------Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM

----------Điện thoại: (08) 38.354409 ----------- Fax: (08) 383.05568

----------Email: vanphong@sgu.edu.vn

2. Lãnh Đạo Văn phòng:

--------Chánh Văn phòng: La Thanh Hùng ----                                                                    Điện thoại: (08) 38.338089

--------Phó Chánh Văn Phòng: Ngô Tấn Tạo - Nguyễn Thị Mến - Huỳnh Ái Thy------    Điện thoại: (08) 39.381895